Използвайки този сайт, вие потвърждавате, че сте прочели и приемате настоящите Общи условия за ползване . Ако не сте съгласни да спазвате всички Общи условия, не използвайте този сайт.

SexualHealthChannel.com си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. Продължаващото използване на уебсайта SexualHealthChannel.com означава, че приемате тези промени.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

Този сайт не предоставя медицински съвети. Съдържанието на сайта SexualHealthChannel.com, включително текст, графика, изображения, информация и други материали („Съдържание“), съдържащи се на сайта SexualHealthChannel.com, са предназначени само за информационни и образователни цели. Съдържанието не е предназначено да замести професионални медицински съвети, диагноза или лечение. Винаги потърсете съветите на вашия лекар или друг квалифициран доставчик на здравни грижи с въпроси, които може да имате по отношение на вашето медицинско състояние. Никога не пренебрегвайте професионалните медицински съвети или не отлагайте търсенето им поради нещо, което сте прочели на уебсайта SexualHealthChannel.com.

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

Използвайки този сайт, вие потвърждавате, че сте прочели и приемате настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни да спазвате всички Условия за ползване, не използвайте този сайт. SexualHealthChannel.com си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. Продължаващото използване на уебсайта SexualHealthChannel.com означава, че приемате тези промени.

Този сайт не предоставя медицински съвети. Съдържанието на сайта SexualHealthChannel.com, включително текст, графики, изображения, информация, получена от лицензодатели, и други материали („Съдържание“), съдържащи се на сайта SexualHealthChannel.com, са предназначени само за информационни и образователни цели. Съдържанието не е предназначено да замести професионални медицински съвети, диагностика или лечение. Винаги търсете съвет от Вашия лекар или друг квалифициран доставчик на здравни грижи, ако имате въпроси относно Вашето медицинско състояние. Никога не пренебрегвайте професионални медицински съвети и не отлагайте търсенето им заради нещо, което сте прочели на уебсайта SexualHealthChannel.com.

УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕ

SexualHealthChannel.com упълномощава да преглеждате или изтегляте единично копие на материала на уебсайта SexualHealthChannel.com единствено за лична, нетърговска употреба. Дублирането на нашето Съдържание за разпространение по всякакъв начин, включително в мрежата, не е разрешено, освен ако не получите лиценз за съдържание от SexualHealthChannel.com. Позволено е свързване към нашия уебсайт, включително връзки към отделни страници на нашия уебсайт.

Съдържанието е защитено с авторски права съгласно американските и чуждестранните закони. Заглавието на Съдържанието остава със SexualHealthChannel.com или неговите лицензодатели. Всяко използване на Съдържанието, което не е изрично разрешено от настоящите общи условия, е нарушение на тези условия и може да наруши законите за авторското право, търговската марка и други закони. Съдържанието и функциите подлежат на промяна или прекратяване без предупреждение по редакционна преценка на SexualHealthChannel.com. Ако нарушите някое от тези условия, вашето разрешение за използване на Съдържанието автоматично се прекратява и трябва незабавно да унищожите всички копия на всяка част от Съдържанието.

ОТГОВОРНОСТ НА SexualHealthChannel.com

Използването на сайта SexualHealthChannel.com и неговото Съдържание е на ваш собствен риск. При използване на сайта SexualHealthChannel.com информацията се предава на носител, който е извън контрола и юрисдикцията на SexualHealthChannel.com. Съответно, SexualHealthChannel.com не поема никаква отговорност за или свързано със забавянето, провала, прекъсването или повреждането на данни или друга информация, предавана във връзка с използването на сайта SexualHealthChannel.com.

Сайтът SexualHealthChannel.com и Съдържанието се предоставят на принципа „както е“. SexualHealthChannel.com и неговите лицензодатели, в най-пълната степен, разрешена от закона, отказват от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, законоустановени или по друг начин, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, ненарушаване на правата на трети страни и годност за определена цел. По-конкретно, SexualHealthChannel.com не дава никакви изявления или гаранции относно следното:

Точността, надеждността, пълнотата, актуалността или актуалността на Съдържанието, софтуера, текста, графиката, връзките или комуникациите, предоставени на или чрез използването на сайт.
Удовлетворяването на правителствените разпоредби, изискващи разкриване на информация за лекарствените продукти с рецепта по отношение на Съдържанието, съдържащо се на сайта SexualHealthChannel.com.

В никакъв случай SexualHealthChannel.com, неговите лицензодатели или трети страни, посочени на сайта SexualHealthChannel.com, не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, случайни и последващи вреди, телесна повреда / неправомерна смърт, загубени печалби и щети в резултат от загубени данни или прекъсване на бизнеса) в резултат на използването или невъзможността за използване на сайта или Съдържанието, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт или друга правна теория и независимо дали SexualHealthChannel.com се уведомява за възможността за такива щети , SexualHealthChannel.com не носи отговорност за лични наранявания, включително смърт, причинени от използването или злоупотребата със сайта. Съдържанието или публичните площи трябва да бъдат представени в рамките на една година от датата на настъпване на събитието, което поражда такова действие. Възстановяването съгласно настоящите Общи условия е изключително и се ограничава до изрично предвидените в настоящите Общи условия.

РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ към ДРУГИ САЙтове

SexualHealthChannel.com от време на време може да свързва съдържанието на уебсайт на трети страни. SexualHealthChannel.com не носи отговорност за съдържанието на връзки, сайтове на трети страни, сайтове, рамкирани в сайта на SexualHealthChannel.com или реклами на трети страни, и не прави никакви представи относно тяхното съдържание или точност. Използването на уебсайтове на трети страни е на ваш риск. SexualHealthChannel.com не подкрепя нито един продукт, рекламиран на сайта SexualHealthChannel.com.