Používáním tohoto webu vyjadřujete, že jste si přečetli a souhlasíte s těmito podmínkami používání . Pokud nesouhlasíte s dodržováním všech smluvních podmínek, nepoužívejte tento web.

SexualHealthChannel.com si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli aktualizovat. Vaše další používání webu SexualHealthChannel.com znamená, že tyto změny přijímáte.

ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ

Tento web neposkytuje lékařskou pomoc. Obsah webu SexualHealthChannel.com, včetně textu, grafiky, obrázků, informací a dalších materiálů (dále jen „Obsah“) obsažených na webu SexualHealthChannel.com, je určen pouze pro informační a vzdělávací účely. Obsah není určen jako náhrada odborné lékařské pomoci, diagnostiky nebo léčby. Vždy se poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče s případnými dotazy týkajícími se vašeho zdravotního stavu. Nikdy neignorujte odbornou lékařskou radu ani ji nezdržujte kvůli tomu, co jste si přečetli na webových stránkách SexualHealthChannel.com.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Používáním tohoto webu vyjadřujete, že jste si přečetli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte s dodržováním všech smluvních podmínek, nepoužívejte tento web. SexualHealthChannel.com si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli aktualizovat. Vaše další používání webu SexualHealthChannel.com znamená, že tyto změny přijímáte.

Tato stránka neposkytuje lékařskou pomoc. Obsah webu SexualHealthChannel.com, včetně textu, grafiky, obrázků, informací získaných od poskytovatelů licencí a dalšího materiálu („obsah“) obsaženého na webu SexualHealthChannel.com, je určen pouze pro informační a vzdělávací účely. Obsah není zamýšlen jako náhrada za odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. S případnými dotazy ohledně svého zdravotního stavu vždy vyhledejte radu svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Nikdy nezanedbávejte odbornou lékařskou pomoc ani ji neodkládejte kvůli něčemu, co jste si přečetli na webu SexualHealthChannel.com.

POUŽITÍ OBSAHU

SexualHealthChannel.com vás opravňuje k prohlížení nebo stahování jediné kopie materiálu na webových stránkách SexualHealthChannel.com výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Kopírování našeho obsahu za účelem distribuce jakýmkoli způsobem včetně na webu není povoleno, pokud nezískáte licenci na obsah od SexualHealthChannel.com. Odkaz na náš web, včetně odkazů na jednotlivé stránky našeho webu, je povolen.

Obsah je chráněn autorskými právy podle amerických a zahraničních zákonů. Vlastnické právo k obsahu zůstává na SexualHealthChannel.com nebo jeho poskytovatelích licence. Jakékoli použití Obsahu, které není výslovně povoleno těmito smluvními podmínkami, je porušením těchto smluvních podmínek a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Obsah a funkce podléhají změnám nebo ukončení bez předchozího upozornění na základě uvážení redakčního orgánu SexualHealthChannel.com. Pokud porušíte některou z těchto smluvních podmínek, vaše povolení k používání obsahu automaticky skončí a musíte okamžitě zničit jakékoli kopie jakékoli části obsahu.

ODPOVĚDNOST SexualHealthChannel.com

Používání webu SexualHealthChannel.com a jeho obsahu je na vaše vlastní riziko. Při používání webu SexualHealthChannel.com jsou informace přenášeny přes médium, které je mimo kontrolu a jurisdikci SexualHealthChannel.com. V souladu s tím SexualHealthChannel.com nepřebírá žádnou odpovědnost za zpoždění, selhání, přerušení nebo poškození jakýchkoli dat nebo jiných informací přenášených v souvislosti s používáním webu SexualHealthChannel.com.

Web SexualHealthChannel.com a obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“. SexualHealthChannel.com a jeho poskytovatelé licencí se v plném rozsahu povoleném zákonem zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, zákonných či jiných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro konkrétní účel. SexualHealthChannel.com konkrétně neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se následujících věcí:

Přesnost, spolehlivost, úplnost, aktuálnost nebo aktuálnost Obsahu, softwaru, textu, grafiky, odkazů nebo komunikací poskytovaných na nebo prostřednictvím používání webu.
Splnění vládních nařízení vyžadujících zveřejnění informací o léčivých přípravcích na předpis s ohledem na obsah obsažený na webu SexualHealthChannel.com.

SexualHealthChannel.com, jeho poskytovatelé licencí nebo jakékoli třetí strany uvedené na webu SexualHealthChannel.com v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, náhodných a následných škod, zranění osob / neoprávněné smrti, ušlých zisků a škod způsobených (ztracená data nebo přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti používat web nebo obsah, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakékoli jiné právní teorie a zda je SexualHealthChannel.com informována o možnosti takových škod . SexualHealthChannel.com nezodpovídá za žádné zranění, včetně smrti, způsobené používáním nebo zneužitím webu. Obsah nebo veřejné prostory musí být přineseny do jednoho roku ode dne výskytu události, která vedla k takové akci. Nápravná opatření podle těchto podmínek jsou výhradní a jsou omezena na opatření výslovně stanovená v těchto podmínkách.

REKLAMA A Odkazy na jiné stránky

SexualHealthChannel.com může příležitostně odkazovat na obsah webových stránek třetích stran. SexualHealthChannel.com nezodpovídá za obsah odkazů, webů třetích stran, webů zarámovaných v rámci webu SexualHealthChannel.com nebo reklam třetích stran a nevydává žádné prohlášení ohledně jejich obsahu nebo přesnosti. Používání webových stránek třetích stran je na vaše vlastní riziko. SexualHealthChannel.com neschvaluje žádný produkt inzerovaný na webu SexualHealthChannel.com.