Ved at bruge dette websted betyder det, at du har læst og samtykket til disse Vilkår og Betingelser for brug . Hvis du ikke accepterer at følge alle Vilkår og betingelser for brug, skal du ikke bruge dette websted.

SexualHealthChannel.com forbeholder sig retten til at opdatere disse Vilkår og Betingelser for brug på ethvert tidspunkt. Din fortsatte brug af webstedet SexualHealthChannel.com betyder, at du accepterer disse ændringer.

MEDICINSK RÅD

Dette websted giver ikke medicinsk rådgivning. Indholdet af SexualHealthChannel.com-webstedet, inklusive tekst, grafik, billeder, information og andet materiale (“Indhold”) på SexualHealthChannel.com-webstedet, er kun beregnet til informationsmæssige og uddannelsesmæssige formål. Indholdet er ikke beregnet til at erstatte professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søg altid råd fra din læge eller anden kvalificeret sundhedsudbyder med spørgsmål, du måtte have om din medicinske tilstand. Man må ikke se bort fra professionel medicinsk rådgivning eller forsinke søgning på grund af noget, du har læst på webstedet SexualHealthChannel.com.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Ved at bruge dette websted betyder det, at du har læst og samtykket til disse Vilkår og Betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer at følge alle Vilkår og betingelser for brug, skal du ikke bruge dette websted. SexualHealthChannel.com forbeholder sig retten til at opdatere disse Vilkår og Betingelser for brug på ethvert tidspunkt. Din fortsatte brug af webstedet SexualHealthChannel.com betyder, at du accepterer disse ændringer.

Dette websted yder ikke lægehjælp. Indholdet af SexualHealthChannel.com-siden, inklusive tekst, grafik, billeder, information opnået fra licensgivere og andet materiale (“Indhold”) indeholdt på SexualHealthChannel.com-webstedet, er kun beregnet til informations- og uddannelsesformål. Indholdet er ikke beregnet til at erstatte professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søg altid råd fra din læge eller anden kvalificeret sundhedsudbyder med spørgsmål, du måtte have vedrørende din medicinske tilstand. Se bort fra professionel lægehjælp eller forsink med at søge det på grund af noget, du har læst på SexualHealthChannel.com-webstedet.

BRUG AF INDHOLD

SexualHealthChannel.com bemyndiger dig til at se eller downloade en enkelt kopi af materialet på SexualHealthChannel.coms websted udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Duplicering af vores indhold til distribution på nogen måde inklusive på Internettet er ikke tilladt, medmindre du får en indholdslicens fra SexualHealthChannel.com. Det er tilladt at linke til vores websted, herunder links til individuelle sider på vores websted.

Indholdet er beskyttet af ophavsret i henhold til USA og udenlandske love. Titlen på indholdet forbliver hos SexualHealthChannel.com eller dets licensgivere. Enhver brug af indholdet, som ikke udtrykkeligt er tilladt af disse vilkår og betingelser, er en overtrædelse af disse vilkår og betingelser og kan krænke ophavsret, varemærke og andre love. Indhold og funktioner kan ændres eller afsluttes uden varsel efter den redaktionelle skøn af SexualHealthChannel.com. Hvis du overtræder nogle af disse vilkår og betingelser, ophører din tilladelse til at bruge indholdet automatisk, og du skal straks ødelægge alle kopier af en del af indholdet.

ANSVAR FOR SexualHealthChannel.com

Brugen af webstedet SexualHealthChannel.com og dets indhold er på din egen risiko. Når du bruger webstedet SexualHealthChannel.com, overføres information over et medium, der er uden for SexualHealthChannel.com’s kontrol og jurisdiktion. Følgelig påtager SexualHealthChannel.com intet ansvar for eller relateret til forsinkelse, fiasko, afbrydelse eller korruption af data eller anden information, der transmitteres i forbindelse med brugen af SexualHealthChannel.com-webstedet.

SexualHealthChannel.com-webstedet og indholdet leveres på “som det er” -basis. SexualHealthChannel.com og dets licensgivere fraskriver sig, i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, lovbestemte eller på anden måde, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder og egnethed til et bestemt formål. Specifikt giver SexualHealthChannel.com ingen garantier for følgende:

Nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden, aktuelheden eller aktualiteten af indholdet, software, tekst, grafik, links eller kommunikation leveret på eller gennem brug af et websted.
Tilfredsheden med de statslige forskrifter, der kræver videregivelse af oplysninger om receptpligtige lægemidler med hensyn til indholdet, der findes på webstedet SexualHealthChannel.com.

Under ingen omstændigheder skal SexualHealthChannel.com, dets licensgivere eller tredjepart, der er nævnt på SexualHealthChannel.com-webstedet være ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, skader, der hænger sammen og følgeskader, personskade / uretmæssig død, tabt overskud og skader, der følger fra mistede data eller forretningsafbrydelse) som følge af brug eller manglende evne til at bruge webstedet eller indholdet, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatning eller anden juridisk teori, og om SexualHealthChannel.com informeres om muligheden for sådanne skader eller ej. . SexualHealthChannel.com er ikke ansvarlig for nogen personskade, inklusive død, forårsaget af brug eller misbrug af webstedet. Indhold eller offentlige områder skal bringes inden for et år efter datoen for begivenheden, der medfører en sådan handling. Rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser er eksklusive og er begrænset til dem, der udtrykkeligt er omhandlet i disse vilkår og betingelser.

Annoncering og links til andre steder

SexualHealthChannel.com kan lejlighedsvis linke til indholdet på et tredjeparts websted. SexualHealthChannel.com er ikke ansvarlig for indholdet af links, tredjepartswebsteder, sider indrammet inden for SexualHealthChannel.com-webstedet eller tredjepartsannoncer og fremsætter ikke nogen repræsentationer vedrørende deres indhold eller nøjagtighed. Din brug af tredjepartswebsteder er på din egen risiko. SexualHealthChannel.com godkender ikke noget produkt, der er annonceret på SexualHealthChannel.com webstedet.