Käyttämällä tätä sivua tarkoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot . Jos et suostu noudattamaan kaikkia käyttöehtoja, älä käytä tätä sivua.

SexualHealthChannel.com pidättää oikeuden päivittää nämä käyttöehdot milloin tahansa. Jos jatkat SexualHealthChannel.com-verkkosivuston käyttöä, sinun on hyväksyttävä nämä muutokset.

LÄÄKETIETEELLINEN NEUVO

Tämä sivusto ei tarjoa lääkärin neuvoja. SexualHealthChannel.com-sivuston sisältö, mukaan lukien teksti, grafiikat, kuvat, tiedot ja muu SexualHealthChannel.com-sivuston sisältämä materiaali (“Sisältö”), on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sisältöä ei ole tarkoitettu korvaamaan ammatillista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Kysy aina lääkäriltäsi tai muulta pätevältä terveydenhuollon tarjoajalta kaikki lääketieteellistä tilaa koskevat kysymyksesi. Älä koskaan jätä huomiotta ammatillista lääketieteellistä neuvoa tai viivytä sen hakemista, koska olet lukenut SexualHealthChannel.com -sivustolta.

SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä tätä sivua tarkoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot. Jos et suostu noudattamaan kaikkia käyttöehtoja, älä käytä tätä sivua. SexualHealthChannel.com pidättää oikeuden päivittää nämä käyttöehdot milloin tahansa. Jos jatkat SexualHealthChannel.com-verkkosivuston käyttöä, sinun on hyväksyttävä nämä muutokset.

Tämä sivusto ei tarjoa lääketieteellistä neuvontaa. SexualHealthChannel.com -sivuston sisältö, mukaan lukien teksti, grafiikka, kuvat, lisenssinantajilta hankittu tieto ja muu SexualHealthChannel.com -sivustolla oleva materiaali (“Sisältö”) on tarkoitettu vain tiedotus- ja koulutustarkoituksiin. Sisältöä ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattitaitoista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Ota aina yhteyttä lääkäriisi tai muuhun pätevään terveydenhuollon tarjoajaan, jos sinulla on kysyttävää terveydentilastasi. Älä koskaan unohda ammattitaitoista lääketieteellistä neuvontaa tai viivästytä sen hakemista sen vuoksi, mitä olet lukenut SexualHealthChannel.com -sivustolta.

SISÄLLÖN KÄYTTÖ

SexualHealthChannel.com valtuuttaa sinut katsomaan tai lataamaan yhden kappaleen materiaalista SexualHealthChannel.com-verkkosivustolla vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sisällön kopiointi jakelua varten millä tahansa tavalla myös verkossa ei ole sallittua, ellet ole hankkinut sisältölisenssiä SexualHealthChannel.com-sivustolta. Linkitys verkkosivustollemme, mukaan lukien linkit verkkosivustomme yksittäisille sivuille, on sallittu.

Sisältöä suojaavat tekijänoikeudet Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien nojalla. Oikeus sisältöön kuuluu SexualHealthChannel.com tai sen lisenssinantajille. Sisällön käyttö, jota nämä ehdot ja ehdot eivät nimenomaisesti salli, rikkoo näitä ehtoja ja saattaa rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita lakeja. Sisältöä ja ominaisuuksia voidaan muuttaa tai lopettaa ilman erillistä ilmoitusta SexualHealthChannel.com-sivuston toimituksellisella harkinnalla. Jos rikoit jotakin näistä ehdoista, lupa käyttää Sisältöä päättyy automaattisesti, ja sinun on välittömästi tuhottava kaikki sisällön osien kopiot.

SexualHealthChannel.com -VASTUU

SexualHealthChannel.com-sivuston ja sen sisällön käyttö on omalla vastuulla. SexualHealthChannel.com -sivua käytettäessä tiedot siirretään sellaisella välineellä, joka ei ole SexualHealthChannel.com-sivuston valvonnassa ja lainkäyttövallassa. Siksi SexualHealthChannel.com ei vastaa mistään SexualHealthChannel.com -sivuston käytön yhteydessä siirrettyjen tietojen tai muiden tietojen viivästymisestä, epäonnistumisesta, keskeyttämisestä tai vioittumisesta.

SexualHealthChannel.com -sivusto ja Sisältö toimitetaan sellaisenaan. SexualHealthChannel.com ja sen lisenssinantajat kieltäytyvät lain sallimissa rajoissa kaikista nimenomaisista tai epäsuorista, lakisääteisistä tai muusta takuista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Erityisesti SexualHealthChannel.com ei esitä mitään takuita seuraavista asioista:

Sivustolla tai sen kautta tarjotun sisällön, ohjelmiston, tekstin, grafiikan, linkkien tai viestinnän tarkkuus, luotettavuus, täydellisyys, nykyisyys tai ajantasaisuus.
Valtioneuvoston asetusten noudattaminen, jotka edellyttävät reseptilääkkeitä koskevien tietojen julkistamista SexualHealthChannel.com-sivuston sisällön suhteen.

SexualHealthChannel.com, sen lisenssinantajat tai SexualHealthChannel.com -sivustolla mainitut kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa ole vastuussa mahdollisista vahingoista (mukaan lukien, rajoittamatta, satunnaiset ja seuraukselliset vahingot, henkilövahinko / laiton kuolema, menetetty voitto ja siitä johtuvat vahingot) kadonneesta tiedosta tai liiketoiminnan keskeytymisestä), joka johtuu sivuston tai sisällön käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää takuita, sopimuksia, väärinkäytöksiä tai muuta oikeudellista teoriaa perustuen ja riippumatta siitä, onko SexualHealthChannel.com ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta . SexualHealthChannel.com ei ole vastuussa mistään henkilövahinkoista, mukaan lukien kuolema, joka on aiheutunut sivuston käytöstä tai väärinkäytöstä. Sisältö tai julkiset tilat on tuotava vuoden sisällä päivästä, jona tapahtuma on johtanut tällaiseen toimintaan. Näiden ehtojen mukaiset korjaustoimenpiteet ovat yksinoikeudella rajoitettuja niihin, jotka näissä ehdoissa nimenomaisesti määrätään.

MAINONTA JA LINKIT MUIHIN SIVUSTOKSI

SexualHealthChannel.com saattaa toisinaan linkittää kolmannen osapuolen verkkosivuston sisältöön. SexualHealthChannel.com ei ole vastuussa linkkien, kolmansien osapuolien sivustojen, SexualHealthChannel.com -sivustossa kehitettyjen sivustojen tai kolmansien osapuolien mainosten sisällöstä, eikä se vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta. Kolmansien osapuolien verkkosivustojen käyttö on omalla vastuulla. SexualHealthChannel.com ei tue mitään tuotteita, joita mainostetaan SexualHealthChannel.com-sivustolla.