Sa pamamagitan ng paggamit ng site na ito, ipinapahiwatig mo na nabasa mo at tiniyak sa Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit . Kung hindi ka sumasang-ayon na sundin ang lahat ng Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit, huwag gamitin ang site na ito.

Ang SexualHealthChannel.com ay may karapatan na i-update ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit sa anumang oras. Ang iyong patuloy na paggamit ng SexualHealthChannel.com website ay nangangahulugang tinatanggap mo ang mga pagbabagong iyon.

MEDICAL ADVICE

Ang site na ito ay hindi nagbibigay ng medikal na payo. Ang nilalaman ng site na SexualHealthChannel.com, kasama ang teksto, graphics, mga imahe, impormasyon, at iba pang materyal (“Nilalaman”) na nilalaman sa site na SexualHealthChannel.com, ay inilaan para sa mga impormasyong pang-impormasyon at pang-edukasyon lamang. Ang Nilalaman ay hindi inilaan upang maging isang kapalit para sa propesyonal na payo ng medikal, pagsusuri, o paggamot. Laging humingi ng payo ng iyong manggagamot o iba pang kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong kalagayang medikal. Huwag balewalain ang propesyonal na payo sa medikal o antalahin ang paghahanap nito dahil sa isang bagay na nabasa mo sa SexualHealthChannel.com website.

MGA ALITUNTUNIN AT KONDISYON SA PAGGAMIT

Sa pamamagitan ng paggamit ng site na ito, ipinapahiwatig mo na nabasa mo at tiniyak sa Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit. Kung hindi ka sumasang-ayon na sundin ang lahat ng Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit, huwag gamitin ang site na ito. Ang SexualHealthChannel.com ay may karapatan na i-update ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit sa anumang oras. Ang iyong patuloy na paggamit ng SexualHealthChannel.com website ay nangangahulugang tinatanggap mo ang mga pagbabagong iyon.

Ang site na ito ay hindi nagbibigay ng medikal na payo. Ang nilalaman ng site ng SexualHealthChannel.com, kabilang ang teksto, graphics, larawan, impormasyong nakuha mula sa mga naglilisensya, at iba pang materyal (“Nilalaman”) na nilalaman sa site ng SexualHealthChannel.com, ay inilaan para sa mga layuning pang-impormasyon at pang-edukasyon lamang. Ang Nilalaman ay hindi inilaan upang maging isang kapalit para sa propesyonal na payo sa medikal, diagnosis, o paggamot. Palaging humingi ng payo sa iyong manggagamot o iba pang kwalipikadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan sa anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa iyong kondisyong medikal. Huwag kailanman balewalain ang propesyonal na payo sa medisina o antalahin ang paghahanap nito dahil sa isang bagay na nabasa mo sa website ng SexualHealthChannel.com.

PAGGAMIT NG KONTENTO

Pinapayagan ka ng SexualHealthChannel.com na tingnan o mag-download ng isang kopya ng materyal sa SexualHealthChannel.com website para lamang sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit. Ang pagdoble ng aming Nilalaman para sa pamamahagi ng anumang paraan kabilang ang sa Web ay hindi pinapayagan maliban kung kumuha ka ng isang lisensya sa nilalaman mula sa SexualHealthChannel.com. Ang pag-uugnay sa aming website, kabilang ang mga link sa mga indibidwal na pahina ng aming website, pinahihintulutan.

Ang Nilalaman ay protektado ng copyright sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos at dayuhan. Pamagat sa Nilalaman ay nananatili sa SexualHealthChannel.com o ang mga lisensyado nito. Ang anumang paggamit ng Nilalaman na hindi hayag na pinahihintulutan ng mga term na ito at kundisyon ay paglabag sa mga term na ito at kundisyon at maaaring lumabag sa copyright, trademark, at iba pang mga batas. Ang nilalaman at tampok ay napapailalim sa pagbabago o pagwawakas nang walang abiso sa pagpapasya ng editoryal ng SexualHealthChannel.com. Kung nilalabag mo ang alinman sa mga term na ito at kundisyon ang iyong pahintulot na gamitin ang awtomatikong natatapos ang Nilalaman, at dapat mong agad na sirain ang anumang mga kopya ng anumang bahagi ng Nilalaman.

LIABILITY OF SexualHealthChannel.com

Ang paggamit ng site na SexualHealthChannel.com at ang Nilalaman ay nasa iyong sariling peligro. Kapag gumagamit ng site na SexualHealthChannel.com, ang impormasyon ay ipinadala sa isang daluyan na lampas sa kontrol at hurisdiksyon ng SexualHealthChannel.com. Alinsunod dito, ang SexualHealthChannel.com ay hindi nagkakaroon ng pananagutan o may kaugnayan sa pagkaantala, kabiguan, pagkagambala, o katiwalian ng anumang data o iba pang impormasyon na naihatid na may kaugnayan sa paggamit ng SexualHealthChannel.com site.

Ang site ng SexualHealthChannel.com at ang Nilalaman ay ibinibigay sa batayang “tulad nito”. Ang SexualHealthChannel.com at ang mga naglilisensya dito, sa buong sukat na pinahihintulutan ng batas, ay tanggihan ang lahat ng mga garantiya, ipahayag o ipahiwatig, ayon sa batas o kung hindi man, kasama ngunit hindi limitado sa ipinahiwatig na mga garantiya ng kakayahang mangangalakal, hindi lumalabag sa mga karapatan ng third-party, at fitness para sa isang partikular na layunin. Partikular, ang SexualHealthChannel.com ay walang representasyon o garantiya tungkol sa mga sumusunod:

Ang katumpakan, pagiging maaasahan, pagkakumpleto, kasalukuyang-ness, o pagiging maagap ng Nilalaman, software, teksto, graphics, mga link, o komunikasyon na ibinigay o sa pamamagitan ng paggamit ng isang site.
Ang kasiyahan ng mga regulasyon ng gobyerno na nangangailangan ng pagsisiwalat ng impormasyon sa mga produktong iniresetang gamot tungkol sa Nilalaman na nilalaman sa SexualHealthChannel.com site.

Sa anumang kaganapan ay ang SexualHealthChannel.com, ang mga lisensyado nito, o anumang mga ikatlong partido na binanggit sa site ng SexualHealthChannel.com ay mananagot para sa anumang mga pinsala (kabilang ang, nang walang limitasyon, nagkataon at bunga ng pinsala, personal na pinsala / maling pagkamatay, nawala na kita, at pinsala na nagreresulta mula sa pagkawala ng data o pagkagambala sa negosyo) na nagreresulta mula sa paggamit o kakayahang magamit ang site o Nilalaman, batay sa garantiya, kontrata, pahirap, o anumang iba pang ligal na teorya at kung o hindi o SexualHealthChannel.com ay pinapayuhan ang posibilidad ng naturang mga pinsala . Ang SexualHealthChannel.com ay hindi mananagot para sa anumang personal na pinsala, kabilang ang kamatayan, sanhi ng paggamit o maling paggamit ng site. Ang nilalaman o pampublikong mga lugar ay dapat dalhin sa loob ng isang taon ng petsa ng paglitaw ng kaganapan na nagdudulot ng gayong pagkilos. Ang mga remedyo sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon ay eksklusibo at limitado sa mga malinaw na ibinigay para sa Mga Tuntunin at Kundisyon.

ADVERTISING AT LINKS SA IBA PANG SITES

Ang SexualHealthChannel.com ay maaaring paminsan-minsan ay mai-link sa nilalaman ng isang website ng third-party. Ang SexualHealthChannel.com ay hindi mananagot para sa nilalaman ng mga link, mga site ng third-party, mga site na naka-frame sa loob ng site na SexualHealthChannel.com o mga ad ng third-party, at hindi gumagawa ng anumang mga representasyon tungkol sa kanilang nilalaman o kawastuhan. Ang iyong paggamit ng mga website ng third-party ay nasa iyong sariling peligro. Ang SexualHealthChannel.com ay hindi inendorso ang anumang produktong nai-advertise sa SexualHealthChannel.com site.