על ידי שימוש באתר זה, אתה מסמן שקראת והסכמת לתנאי שימוש אלה . אם אינך מסכים למלא אחר כל תנאי השימוש, אל תשתמש באתר זה.

SexualHealthChannel.com שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו בכל עת. המשך השימוש שלך באתר SexualHealthChannel.com פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.

עצה רפואית

אתר זה אינו מספק ייעוץ רפואי. התוכן של אתר SexualHealthChannel.com, כולל טקסט, גרפיקה, תמונות, מידע וחומר אחר (“תוכן”) הכלול באתר SexualHealthChannel.com, מיועד למטרות הסברה וחינוך בלבד. התוכן אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, אבחון או טיפול. פנה תמיד לעצת הרופא או ספק שירותי בריאות מוסמך אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע למצבך הרפואי. לעולם אל תתעלם מייעוץ רפואי מקצועי ואל תשהה את הפנייה אליו בגלל משהו שקראת באתר SexualHealthChannel.com.

כללים ותנאים לשימוש

על ידי שימוש באתר זה, אתה מסמן שקראת והסכמת לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים למלא אחר כל תנאי השימוש, אל תשתמש באתר זה. SexualHealthChannel.com שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו בכל עת. המשך השימוש שלך באתר SexualHealthChannel.com פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.

אתר זה אינו מספק ייעוץ רפואי. תוכן האתר SexualHealthChannel.com, כולל טקסט, גרפיקה, תמונות, מידע המתקבל ממורשי רישיון, וחומר אחר (“תוכן”) הכלול באתר SexualHealthChannel.com, מיועד למטרות מידע וחינוך בלבד. התוכן לא נועד להוות תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, אבחון או טיפול. פנה תמיד לייעוץ של הרופא שלך או מטפל רפואי מוסמך אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע למצבך הרפואי. לעולם אל תתעלם מייעוץ רפואי מקצועי ואל תשהה את פנייה אליו בגלל משהו שקראת באתר SexualHealthChannel.com.

שימוש בתוכן

SexualHealthChannel.com מאשר לך לצפות או להוריד עותק יחיד של החומר באתר SexualHealthChannel.com אך ורק לשימוש האישי שלך ולא מסחרי. שכפול של התוכן שלנו להפצה בכל דרך שהיא, לרבות באינטרנט, אינו מורשה אלא אם כן אתה מקבל רישיון תוכן מ- SexualHealthChannel.com. קישור לאתר שלנו, כולל קישורים לדפים בודדים באתר שלנו, מותר.

התוכן מוגן בזכויות יוצרים על פי ארצות הברית וחוקים זרים. הכותרת לתוכן נשארת על SexualHealthChannel.com או על נותני הרישיון שלה. כל שימוש בתוכן שאינו מורשה במפורש על פי תנאים אלה הוא הפרה של תנאים אלה ועשוי להפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים. תוכן ותכונות כפופים לשינוי או לסיום ללא הודעה על פי שיקול דעת העריכה של SexualHealthChannel.com. אם אתה מפר את אחד מהתנאים וההגבלות הללו, הרשאתך להשתמש בתוכן מסתיימת באופן אוטומטי, ועליך להשמיד באופן מיידי כל עותק של חלק כלשהו מהתוכן.

אחריות על SexualHealthChannel.com

השימוש באתר SexualHealthChannel.com ובתוכנו הוא על אחריותך בלבד. בעת שימוש באתר SexualHealthChannel.com, המידע מועבר על מדיה שאינה בשליטת השיפוט של SexualHealthChannel.com. בהתאם לכך, SexualHealthChannel.com אינה מתחייבת באחריות כלשהי או קשורה לעיכוב, כישלון, הפרעה או השחתה של נתונים או מידע אחר המועבר בקשר לשימוש באתר SexualHealthChannel.com.

האתר SexualHealthChannel.com והתוכן מסופקים על בסיס “כמות שהם”. SexualHealthChannel.com ומעניקי הרישיון שלה, במידה המלאה המותרת על פי החוק, מתנערים מכל האחריות, מפורשת או משתמעת, סטטוטורית או אחרת, כולל אך לא מוגבלת לאחריות המשתמעת של סחירות, אי הפרה של זכויות צד ג ‘וכשירות מטרה מסוימת. באופן ספציפי, SexualHealthChannel.com אינו מתחייב או מתחייב לגבי הדברים הבאים:

הדיוק, האמינות, השלמות, הנוכחיות או העמידה בזמנים של התוכן, התוכנה, הטקסט, הגרפיקה, הקישורים או התקשורת המסופקים באתר או באמצעותו.
שביעות הרצון מהתקנות הממשלתיות המחייבות גילוי מידע על מוצרי תרופות מרשם ביחס לתוכן הכלול באתר SexualHealthChannel.com.

בשום מקרה SexualHealthChannel.com, מעניקי הרישיון שלה, או כל צד שלישי שמוזכר באתר SexualHealthChannel.com לא יהיו אחראים לכל נזק (כולל, ללא הגבלה, נזקים נלווים וכתוצאה מכך, נזק אישי / מוות שלא כדין, אובדן רווחים ונזקים כתוצאה מכך מנתונים אבודים או הפרעה עסקית) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר או בתוכן, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, עוולה או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין אם מומלץ ל- SexualHealthChannel.com אם יש אפשרות לנזקים כאלה. . SexualHealthChannel.com אינה אחראית לכל פגיעה אישית, לרבות מוות, הנגרמת על ידי שימוש או שימוש לרעה באתר. יש להביא תוכן או אזורים ציבוריים בתוך שנה מיום התרחשות האירוע שהוליד פעולה כזו. הסעדים במסגרת תנאים אלה הם בלעדיים ומוגבלים לאלה שנקבעו במפורש בתנאים אלה.

פרסום וקישורים לאתרים אחרים

SexualHealthChannel.com עשוי לקשר מדי פעם לתוכן של אתר צד שלישי. SexualHealthChannel.com אינה אחראית לתוכן הקישורים, אתרי צד שלישי, אתרים שמוסגרים באתר SexualHealthChannel.com או פרסומות של צד שלישי, ואינה מבצעת שום הצגה בנוגע לתוכנם או לדיוקם. השימוש שלך באתרי צד שלישי הוא על אחריותך בלבד. SexualHealthChannel.com אינו תומך בשום מוצר המפורסם באתר SexualHealthChannel.com.