Naudodamiesi šia svetaine jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis . Jei nesutinkate laikytis visų naudojimosi taisyklių ir sąlygų, nesinaudokite šia svetaine.

SexualHealthChannel.com pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti šias Naudojimo sąlygas. Jei ir toliau naudojatės „SexualHealthChannel.com“ svetaine, reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

MEDICINOS PATARIMAI

Ši svetainė neteikia medicinos patarimų. „SexualHealthChannel.com“ svetainės turinys, įskaitant tekstą, grafiką, vaizdus, informaciją ir kitą medžiagą („Turinys“), esančią „SexualHealthChannel.com“ svetainėje, yra skirtas tik informaciniams ir švietimo tikslams. Turinys nėra skirtas pakeisti profesionalias medicinos konsultacijas, diagnozę ar gydymą. Visada kreipkitės į gydytoją ar kitą kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą, jei kiltų bet kokių klausimų, susijusių su jūsų sveikatos būkle. Niekada nekreipkite dėmesio į profesionalius medicinos patarimus ir neatidėliokite jų ieškoti dėl to, ką perskaitėte „SexualHealthChannel.com“ svetainėje.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudodamiesi šia svetaine jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate laikytis visų naudojimosi taisyklių ir sąlygų, nesinaudokite šia svetaine. SexualHealthChannel.com pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti šias Naudojimo sąlygas. Jei ir toliau naudojatės „SexualHealthChannel.com“ svetaine, reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Ši svetainė neteikia medicinos patarimų. „SexualHealthChannel.com“ svetainės turinys, įskaitant tekstą, grafiką, vaizdus, informaciją, gautą iš licencijų išdavėjų, ir kitą medžiagą („Turinys“), esančią „SexualHealthChannel.com“ svetainėje, yra skirtas tik informaciniams ir švietimo tikslams. Turinys nėra skirtas pakeisti profesionalias medicinos konsultacijas, diagnozę ar gydymą. Visada kreipkitės į gydytoją ar kitą kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą, jei kiltų bet kokių klausimų, susijusių su jūsų sveikatos būkle. Niekada nekreipkite dėmesio į profesionalius medicinos patarimus ir nedelskite jų ieškoti dėl to, ką perskaitėte „SexualHealthChannel.com“ svetainėje.

TURINIO NAUDOJIMAS

„SexualHealthChannel.com“ suteikia jums teisę peržiūrėti ar atsisiųsti medžiagą „SexualHealthChannel.com“ svetainėje tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Neįmanoma kopijuoti mūsų turinio, kad jis būtų platinamas bet kokiomis priemonėmis, įskaitant žiniatinklyje, nebent įsigysite turinio licenciją iš „SexualHealthChannel.com“. Nuorodos į mūsų svetainę, įskaitant nuorodas į atskirus mūsų svetainės puslapius, yra leidžiamos.

Turinį saugo autorių teisės pagal JAV ir užsienio įstatymus. Nuosavybės turinys išlieka „SexualHealthChannel.com“ ar jo licencijos išdavėjams. Bet koks turinio naudojimas, kurio aiškiai neleidžia šios sąlygos ir nuostatos, yra šių taisyklių ir sąlygų pažeidimas ir gali pažeisti autorių teisių, prekės ženklų ir kitus įstatymus. „SexualHealthChannel.com“ redakcija gali keisti ir nutraukti turinį ir funkcijas be išankstinio įspėjimo. Jei pažeidžiate kurią nors iš šių taisyklių ir sąlygų, jūsų leidimas naudoti turinį automatiškai nustoja galioti, ir jūs turite nedelsdami sunaikinti bet kokias turinio dalies kopijas.

„SexualHealthChannel.com“ ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už „SexualHealthChannel.com“ svetainės ir jos turinio naudojimą. Kai naudojate „SexualHealthChannel.com“ svetainę, informacija perduodama terpėje, kurios „SexualHealthChannel.com“ nekontroliuoja ir neturi jurisdikcijos. Atitinkamai, „SexualHealthChannel.com“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio duomenų ar kitos informacijos, perduodamos naudojant „SexualHealthChannel.com“ svetainę, vėlavimą, nesėkmę, nutraukimą ar sugadinimą.

„SexualHealthChannel.com“ svetainė ir turinys yra pateikiami pagrindiniu pagrindu. „SexualHealthChannel.com“ ir jos licencijų išdavėjai, kiek tai leidžia įstatymai, atsisako visų tiesioginių ar numanomų, įstatymų numatytų ar kitokių garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, numanomas pateikimo į pardavimą garantijas, trečiųjų šalių teisių nepažeidimą ir tinkamumą tam tikras tikslas. Tiksliau, „SexualHealthChannel.com“ nepateikia jokių garantijų dėl:

Turinio, programinės įrangos, teksto, grafikos, nuorodų ar komunikacijos, pateikiamos svetainėje ar per ją, tikslumas, patikimumas, išsamumas, aktualumas ar savalaikiškumas.
Patenkintas vyriausybės reglamentas, reikalaujantis atskleisti informaciją apie receptinius vaistus atsižvelgiant į turinį, esantį „SexualHealthChannel.com“ svetainėje.

Jokiu būdu SexualHealthChannel.com, jo licencijos išdavėjai ar bet kurios trečiosios šalys, minimos SexualHealthChannel.com svetainėje, nėra atsakingos už bet kokią žalą (įskaitant, be apribojimų, atsitiktinę ir išvestinę žalą, asmens sužalojimą / neteisėtą mirtį, prarastą pelną ir žalą, kuri atsiranda dėl prarastų duomenų ar verslo nutraukimo), atsirandančio dėl naudojimosi svetaine ar Turiniu ar nesugebėjimo juo naudotis, remiantis garantija, sutartimi, deliktais ar kita teisine teorija ir nepaisant to, ar SexualHealthChannel.com yra patarta dėl tokios žalos galimybės . SexualHealthChannel.com neatsako už jokius kūno sužalojimus, įskaitant mirtį, kuriuos sukėlė naudojimasis ar netinkamas naudojimasis svetaine. Turinys ar viešosios erdvės turi būti pateikiami per vienerius metus nuo įvykio, dėl kurio atsirado tokie veiksmai, dienos. Remiantis šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, žalos atlyginimas yra išimtinis ir apsiriboja tomis, kurios aiškiai numatytos šiose sąlygose.

REKLAMA IR NUORODOS Į KITAS VIETAS

SexualHealthChannel.com retkarčiais gali susieti su trečiosios šalies svetainės turiniu. „SexualHealthChannel.com“ neatsako už nuorodų, trečiųjų šalių svetainių, svetainių, įamžintų „SexualHealthChannel.com“ svetainėje, turinį ar trečiųjų šalių reklamas, ir neatsako už jų turinį ar tikslumą. Jūs naudojatės trečiųjų šalių svetainėmis savo rizika. SexualHealthChannel.com neremia jokio produkto, reklamuojamo SexualHealthChannel.com svetainėje.