Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem lietošanas noteikumiem un piekrītat tiem. Ja jūs nepiekrītat ievērot visus lietošanas noteikumus un nosacījumus, nelietojiet šo vietni.

SexualHealthChannel.com patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt šos lietošanas noteikumus. Turpinot izmantot vietni SexualHealthChannel.com, tas nozīmē, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām.

MEDICĪNAS PADOMI

Šī vietne nesniedz medicīnisku palīdzību. Vietnes SexualHealthChannel.com saturs, ieskaitot tekstu, grafiku, attēlus, informāciju un citu materiālu (“Saturs”), kas atrodas vietnē SexualHealthChannel.com, ir paredzēts tikai informatīviem un izglītības mērķiem. Saturs nav paredzēts, lai aizstātu profesionālas medicīniskas konsultācijas, diagnozes vai ārstēšanu. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu veselības stāvokli, vienmēr konsultējieties ar ārstu vai citu kvalificētu veselības aprūpes sniedzēju. Nekad neignorējiet profesionālu medicīnisko padomu un neatliecieties uz tā meklēšanu kaut kā dēļ, ko esat lasījis vietnē SexualHealthChannel.com.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem lietošanas noteikumiem un piekrītat tiem. Ja jūs nepiekrītat ievērot visus lietošanas noteikumus un nosacījumus, nelietojiet šo vietni. SexualHealthChannel.com patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt šos lietošanas noteikumus. Turpinot izmantot vietni SexualHealthChannel.com, tas nozīmē, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām.

Šajā vietnē netiek sniegta medicīniska palīdzība. Vietnes SexualHealthChannel.com saturs, tostarp teksts, grafika, attēli, informācija, kas iegūta no licencētājiem, un cits materiāls (“Saturs”), kas atrodas vietnē SexualHealthChannel.com, ir paredzēts tikai informatīviem un izglītības mērķiem. Saturs nav paredzēts kā profesionālu medicīnisko konsultāciju, diagnostikas vai ārstēšanas aizstājējs. Vienmēr meklējiet padomu savam ārstam vai citam kvalificētam veselības aprūpes sniedzējam, ja jums ir kādi jautājumi par jūsu veselības stāvokli. Nekad neignorējiet profesionālu medicīnisko padomu vai neaizkavējiet to, jo esat izlasījis vietni SexualHealthChannel.com.

SATURA LIETOŠANA

SexualHealthChannel.com atļauj jums apskatīt vai lejupielādēt materiāla atsevišķu kopiju vietnē SexualHealthChannel.com tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Mūsu satura kopēšana, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp tīmeklī, nav atļauta, ja vien nesaņemat satura licenci no SexualHealthChannel.com. Ir atļauta saite uz mūsu vietni, ieskaitot saites uz atsevišķām mūsu vietnes lapām.

Saturs ir aizsargāts ar autortiesībām saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu un ārvalstu likumiem. Īpašumtiesības uz saturu paliek SexualHealthChannel.com vai tā licences devējiem. Jebkura satura izmantošana, ko tieši neatļauj šie noteikumi un nosacījumi, ir šo noteikumu un nosacījumu pārkāpums un var pārkāpt autortiesības, preču zīmes un citus likumus. Saturs un funkcijas var tikt mainītas vai izbeigtas bez iepriekšēja paziņojuma pēc SexualHealthChannel.com redakcijas ieskatiem. Ja jūs pārkāpjat kādu no šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūsu atļauja izmantot saturu automātiski beidzas, un jums nekavējoties jāiznīcina visas satura daļas kopijas.

SexualHealthChannel.com ATBILDĪBA

Vietnes SexualHealthChannel.com un tās satura lietošana ir jūsu atbildība. Izmantojot vietni SexualHealthChannel.com, informācija tiek pārsūtīta, izmantojot datu nesēju, kuru SexualHealthChannel.com nevar kontrolēt un pakļautībā. Attiecīgi, SexualHealthChannel.com neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida datu vai citas informācijas, kas pārsūtīta saistībā ar vietnes SexualHealthChannel.com izmantošanu, kavēšanos, kļūmi, pārtraukšanu vai bojāšanu.

Vietne SexualHealthChannel.com un Saturs tiek sniegti, pamatojoties uz “kā ir”. SexualHealthChannel.com un tā licences devēji pilnā apjomā, kas atļauts ar likumu, atsakās no visām tiešajām vai netiešajām, likumā noteiktajām vai citām garantijām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar netiešajām garantijām par tirgojamību, trešo pušu tiesību nepārkāpšanu un piemērotību konkrēts mērķis. Konkrēti, SexualHealthChannel.com nesniedz nekādas garantijas vai garantijas par:

Vietnes sniegtā vai ar to saistītā satura, programmatūras, teksta, grafikas, saišu vai saziņas precizitāte, uzticamība, pilnīgums, aktualitāte vai savlaicīgums.
Valdības noteikumu izpilde, kas pieprasa atklāt informāciju par recepšu medikamentiem attiecībā uz saturu, kas atrodas vietnē SexualHealthChannel.com.

Nekādā gadījumā SexualHealthChannel.com, tā licences devēji vai jebkādas trešās personas, kas minētas vietnē SexualHealthChannel.com, nav atbildīgas par zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, nejaušus un izrietošus zaudējumus, miesas bojājumus / nelikumīgu nāvi, zaudētu peļņu un zaudējumus, kas rodas no pazaudētiem datiem vai biznesa pārtraukšanas), kas rodas vietnes vai Satura izmantošanas vai nespējas dēļ, pamatojoties uz garantiju, līgumu, deliktu vai citu juridisko teoriju un neatkarīgi no tā, vai SexualHealthChannel.com tiek ieteikts vai nav šādu kaitējumu iespējamība . SexualHealthChannel.com neatbild par miesas bojājumiem, ieskaitot nāvi, ko izraisījusi vietnes lietošana vai ļaunprātīga izmantošana. Saturs vai publiskās telpas jāiesniedz gada laikā pēc notikuma, kas izraisīja šādu rīcību. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas noteikti šajos Noteikumos un nosacījumos, ir ekskluzīvi, un tie attiecas tikai uz tiem, kas tieši paredzēti šajos Noteikumos un nosacījumos.

REKLĀMA UN SAITES CITĀM VIETĀM

SexualHealthChannel.com reizēm var izveidot saiti uz trešās puses vietnes saturu. SexualHealthChannel.com neatbild par saišu, trešo pušu vietņu, vietņu, kas izveidotas vietnē SexualHealthChannel.com, saturu vai trešo personu reklāmām, un tā neveic nekādas norādes par to saturu vai precizitāti. Uz trešo personu vietņu izmantošanu jūs esat atbildīgs pats. SexualHealthChannel.com neatbalsta nevienu produktu, kas tiek reklamēts vietnē SexualHealthChannel.com.