Ved å bruke dette nettstedet, signaliserer du at du har lest og samtykket til disse vilkårene for bruk . Hvis du ikke samtykker i å følge alle Vilkår og betingelser for bruk, ikke bruk dette nettstedet.

SexualHealthChannel.com forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkårene og betingelsene for bruk når som helst. Din fortsatte bruk av nettstedet SexualHealthChannel.com betyr at du godtar disse endringene.

MEDISINSK RÅD

Dette nettstedet gir ikke medisinsk råd. Innholdet på nettstedet SexualHealthChannel.com, inkludert tekst, grafikk, bilder, informasjon og annet materiale (“Innhold”) som finnes på nettstedet SexualHealthChannel.com, er kun ment for informasjonsmessige og pedagogiske formål. Innholdet er ikke ment å erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annen kvalifisert helsepersonell med spørsmål du måtte ha angående din medisinske tilstand. Ikke se bort fra profesjonell medisinsk råd eller utsett søking på grunn av noe du har lest på nettstedet SexualHealthChannel.com.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK

Ved å bruke dette nettstedet, signaliserer du at du har lest og samtykket til disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker i å følge alle Vilkår og betingelser for bruk, ikke bruk dette nettstedet. SexualHealthChannel.com forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkårene og betingelsene for bruk når som helst. Din fortsatte bruk av nettstedet SexualHealthChannel.com betyr at du godtar disse endringene.

Dette nettstedet gir ikke medisinsk råd. Innholdet på SexualHealthChannel.com-nettstedet, inkludert tekst, grafikk, bilder, informasjon hentet fra lisensgivere og annet materiale (“Innhold”) som finnes på SexualHealthChannel.com-nettstedet, er kun ment for informasjons- og utdanningsformål. Innholdet er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annen kvalifisert helsepersonell med spørsmål du måtte ha angående din medisinske tilstand. Se aldri bort fra profesjonell medisinsk rådgivning eller forsink å søke det på grunn av noe du har lest på nettstedet SexualHealthChannel.com.

BRUK AV INNHOLD

SexualHealthChannel.com autoriserer deg å se eller laste ned en enkelt kopi av materialet på nettstedet SexualHealthChannel.com utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Duplisering av innholdet vårt for distribusjon på noen måte inkludert på nettet er ikke tillatt med mindre du får en innholdslisens fra SexualHealthChannel.com. Det er tillatt å koble til nettstedet vårt, inkludert lenker til individuelle sider på nettstedet.

Innholdet er beskyttet av opphavsrett i henhold til USA og utenlandske lover. Tittelen på innholdet forblir hos SexualHealthChannel.com eller dets lisensgivere. All bruk av innholdet som ikke uttrykkelig er tillatt av disse vilkårene, er et brudd på disse vilkårene og kan bryte copyright, varemerke og andre lover. Innhold og funksjoner kan endres eller avsluttes uten varsel etter redaksjonelt skjønn av SexualHealthChannel.com. Hvis du bryter noen av disse vilkårene og betingelsene, blir din tillatelse til å bruke innholdet automatisk opphørt, og du må øyeblikkelig ødelegge kopier av deler av innholdet.

ANSVAR FOR SexualHealthChannel.com

Bruken av nettstedet SexualHealthChannel.com og dets innhold er på egen risiko. Når du bruker nettstedet SexualHealthChannel.com, overføres informasjon over et medium som er utenfor kontrollen og jurisdiksjonen til SexualHealthChannel.com. Følgelig påtar SexualHealthChannel.com ikke noe ansvar for eller relatert til forsinkelse, feil, avbrudd eller korrupsjon av data eller annen informasjon som er overført i forbindelse med bruk av SexualHealthChannel.com-nettstedet.

SexualHealthChannel.com-nettstedet og innholdet leveres på “som det er” -basis. SexualHealthChannel.com og dets lisensgivere, i den utstrekning loven tillater det, fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, lovbestemte eller på annen måte, inkludert men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter og egnethet for et bestemt formål. Spesielt gir SexualHealthChannel.com ingen garantier om følgende:

Nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten, nåværende eller aktualiteten til innholdet, programvaren, tekst, grafikk, lenker eller kommunikasjon gitt på eller gjennom bruk av et nettsted.
Tilfredsstillelse av myndighetens forskrifter som krever utlevering av informasjon om reseptbelagte legemiddelprodukter med hensyn til Innholdet som finnes på SexualHealthChannel.com nettstedet.

Under ingen omstendigheter skal SexualHealthChannel.com, dets lisensgivere eller tredjepart som er nevnt på SexualHealthChannel.com nettstedet være ansvarlig for skader (inkludert, uten begrensning, tilfeldige og følgeskader, personskade / urettmessig død, tapt fortjeneste og skader som følger fra tapte data eller forretningsavbrudd) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet eller Innholdet, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatning eller annen juridisk teori og om SexualHealthChannel.com blir informert om muligheten for slike skader . SexualHealthChannel.com er ikke ansvarlig for personskade, inkludert død, forårsaket av bruk eller misbruk av nettstedet. Innhold eller offentlige områder må bringes innen ett år etter datoen for hendelsen som medførte en slik handling. Rettsmidler i henhold til disse vilkårene er eksklusive og er begrenset til de som uttrykkelig er gitt i disse vilkårene.

Annonsering og koblinger til andre sider

SexualHealthChannel.com kan av og til lenke til innholdet på et tredjeparts nettsted. SexualHealthChannel.com er ikke ansvarlig for innholdet på lenker, tredjeparts nettsteder, nettsteder som er innrammet på SexualHealthChannel.com nettstedet eller tredjepartsannonser, og gir ingen representasjoner angående innholdet eller nøyaktigheten deres. Din bruk av tredjeparts nettsteder er på egen risiko. SexualHealthChannel.com støtter ikke noe produkt som er annonsert på SexualHealthChannel.com nettstedet.