Korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania . Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny.

SexualHealthChannel.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie ze strony SexualHealthChannel.com oznacza, że akceptujesz te zmiany.

PORADA MEDYCZNA

Ta strona nie zapewnia porady medycznej. Treść witryny SexualHealthChannel.com, w tym tekst, grafika, obrazy, informacje i inne materiały („Treść”) zawarte na stronie SexualHealthChannel.com, są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Treść nie ma zastępować profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zasięgaj porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w razie jakichkolwiek pytań dotyczących twojego stanu zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnych porad medycznych ani nie zwlekaj z ich szukaniem z powodu czegoś, co przeczytałeś na stronie SexualHealthChannel.com.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

Korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny. SexualHealthChannel.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie ze strony SexualHealthChannel.com oznacza, że akceptujesz te zmiany.

Ta strona nie zawiera porad medycznych. Treść witryny SexualHealthChannel.com, w tym tekst, grafika, obrazy, informacje uzyskane od licencjodawców i inne materiały („Treść”) zawarte w witrynie SexualHealthChannel.com, są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Treść nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zasięgnij porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojego stanu zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej ani nie zwlekaj z jej uzyskaniem z powodu czegoś, co przeczytałeś na stronie SexualHealthChannel.com.

WYKORZYSTANIE TREŚCI

SexualHealthChannel.com upoważnia do przeglądania lub pobierania pojedynczej kopii materiału z witryny SexualHealthChannel.com wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Powielanie naszych treści w celu dystrybucji w jakikolwiek sposób, w tym w sieci, jest niedozwolone, chyba że uzyskasz licencję na treść od SexualHealthChannel.com. Dozwolone jest linkowanie do naszej strony internetowej, w tym linki do poszczególnych stron naszej strony internetowej.

Treść jest chroniona prawem autorskim na mocy prawa Stanów Zjednoczonych i prawa obcego. Tytuł Treści pozostaje własnością SexualHealthChannel.com lub jej licencjodawców. Każde użycie Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze warunki i postanowienia, stanowi naruszenie niniejszych warunków i może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa. Treść i funkcje mogą zostać zmienione lub wypowiedziane bez uprzedniego powiadomienia według uznania redakcji SexualHealthChannel.com. Jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych warunków, Twoje pozwolenie na korzystanie z Treści automatycznie wygasa i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie kopie dowolnej części Treści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SexualHealthChannel.com

Korzystanie z witryny SexualHealthChannel.com i jej treści odbywa się na własne ryzyko. Podczas korzystania ze strony SexualHealthChannel.com informacje są przekazywane za pośrednictwem medium, które jest poza kontrolą i jurysdykcją SexualHealthChannel.com. W związku z tym SexualHealthChannel.com nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za opóźnienie, awarię, przerwanie lub uszkodzenie jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z witryny SexualHealthChannel.com.

Witryna SexualHealthChannel.com i Treść są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. SexualHealthChannel.com i jej licencjodawcy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw osób trzecich i przydatności do szczególny cel. W szczególności SexualHealthChannel.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących następujących kwestii:

Dokładność, niezawodność, kompletność, aktualność lub aktualność Treści, oprogramowania, tekstu, grafiki, linków lub komunikatów udostępnianych na lub za pośrednictwem witryny.
Zgodność z przepisami rządowymi wymagającymi ujawnienia informacji o lekach na receptę w odniesieniu do treści zawartych na stronie SexualHealthChannel.com.

W żadnym wypadku SexualHealthChannel.com, jego licencjodawcy ani osoby trzecie wymienione na stronie SexualHealthChannel.com nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody przypadkowe i wynikowe, obrażenia ciała / bezprawną śmierć, utracone zyski i szkody wynikłe z powodu utraty danych lub przerw w działalności) wynikających z użycia lub niemożności korzystania z witryny lub Treści, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, deliktach lub innej teorii prawnej, a także czy SexualHealthChannel.com jest informowany o możliwości wystąpienia takich szkód . SexualHealthChannel.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, w tym śmierć, spowodowane przez korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z witryny. Treści lub obszary publiczne muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od daty zdarzenia, które spowodowało takie działanie. Środki zaradcze na podstawie niniejszych warunków są wyłączne i są ograniczone do tych wyraźnie przewidzianych w niniejszych warunkach.

REKLAMA I LINKI DO INNYCH STRON

SexualHealthChannel.com może czasami linkować do treści strony internetowej strony trzeciej. SexualHealthChannel.com nie ponosi odpowiedzialności za treść linków, witryn stron trzecich, witryn w ramach witryny SexualHealthChannel.com ani reklam stron trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich treści lub dokładności. Korzystasz z witryn stron trzecich na własne ryzyko. SexualHealthChannel.com nie promuje żadnego produktu reklamowanego na stronie SexualHealthChannel.com.