Korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania . Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny.

SexualHealthChannel.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie ze strony SexualHealthChannel.com oznacza, że akceptujesz te zmiany.

PORADA MEDYCZNA

Ta strona nie zapewnia porady medycznej. Treść witryny SexualHealthChannel.com, w tym tekst, grafika, obrazy, informacje i inne materiały („Treść”) zawarte na stronie SexualHealthChannel.com, są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Treść nie ma zastępować profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zasięgaj porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w razie jakichkolwiek pytań dotyczących twojego stanu zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnych porad medycznych ani nie zwlekaj z ich szukaniem z powodu czegoś, co przeczytałeś na stronie SexualHealthChannel.com.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

Korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny. SexualHealthChannel.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie ze strony SexualHealthChannel.com oznacza, że akceptujesz te zmiany.

Ta strona nie zapewnia porady medycznej. Zawartość witryny SexualHealthChannel.com, w tym tekst, grafika, obrazy, informacje uzyskane od licencjodawców oraz inne materiały („Treść”) zawarte na stronie SexualHealthChannel.com, są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Treść nie ma zastępować profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zasięgaj porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w razie jakichkolwiek pytań dotyczących twojego stanu zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnych porad medycznych ani nie zwlekaj z ich szukaniem z powodu czegoś, co przeczytałeś na stronie SexualHealthChannel.com.

WYKORZYSTANIE TREŚCI

SexualHealthChannel.com upoważnia do przeglądania lub pobierania pojedynczej kopii materiału z witryny SexualHealthChannel.com wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Powielanie naszych treści w celu dystrybucji w jakikolwiek sposób, w tym w sieci, jest niedozwolone, chyba że uzyskasz licencję na treść od SexualHealthChannel.com. Dozwolone jest linkowanie do naszej strony internetowej, w tym linki do poszczególnych stron naszej strony internetowej.

Treść jest chroniona prawem autorskim na mocy prawa Stanów Zjednoczonych i prawa obcego. Tytuł Treści pozostaje własnością SexualHealthChannel.com lub jej licencjodawców. Każde użycie Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze warunki i postanowienia, stanowi naruszenie niniejszych warunków i może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa. Treść i funkcje mogą zostać zmienione lub wypowiedziane bez uprzedniego powiadomienia według uznania redakcji SexualHealthChannel.com. Jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych warunków, Twoje pozwolenie na korzystanie z Treści automatycznie wygasa i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie kopie dowolnej części Treści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SexualHealthChannel.com

Korzystanie z witryny SexualHealthChannel.com i jej treści odbywa się na własne ryzyko. Podczas korzystania ze strony SexualHealthChannel.com informacje są przekazywane za pośrednictwem medium, które jest poza kontrolą i jurysdykcją SexualHealthChannel.com. W związku z tym SexualHealthChannel.com nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za opóźnienie, awarię, przerwanie lub uszkodzenie jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z witryny SexualHealthChannel.com.

Witryna SexualHealthChannel.com i Treści są udostępniane „jak jest”. SexualHealthChannel.com i jego licencjodawcy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw stron trzecich i przydatności do szczególny cel. W szczególności SexualHealthChannel.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących następujących elementów:

Dokładność, niezawodność, kompletność, aktualność lub aktualność Treści, oprogramowania, tekstu, grafiki, linków lub komunikatów udostępnianych na lub za pośrednictwem witryny.
Zgodność z przepisami rządowymi wymagającymi ujawnienia informacji o lekach na receptę w odniesieniu do treści zawartych na stronie SexualHealthChannel.com.

W żadnym wypadku SexualHealthChannel.com, jego licencjodawcy ani osoby trzecie wymienione na stronie SexualHealthChannel.com nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody przypadkowe i wynikowe, obrażenia ciała / bezprawną śmierć, utracone zyski i szkody wynikłe z powodu utraty danych lub przerw w działalności) wynikających z użycia lub niemożności korzystania z witryny lub Treści, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, deliktach lub innej teorii prawnej, a także czy SexualHealthChannel.com jest informowany o możliwości wystąpienia takich szkód . SexualHealthChannel.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, w tym śmierć, spowodowane przez korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z witryny. Treści lub obszary publiczne muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od daty zdarzenia, które spowodowało takie działanie. Środki zaradcze na podstawie niniejszych warunków są wyłączne i są ograniczone do tych wyraźnie przewidzianych w niniejszych warunkach.

REKLAMA I LINKI DO INNYCH STRON

SexualHealthChannel.com może czasami linkować do treści strony internetowej strony trzeciej. SexualHealthChannel.com nie ponosi odpowiedzialności za treść linków, witryn stron trzecich, witryn w ramach witryny SexualHealthChannel.com ani reklam stron trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich treści lub dokładności. Korzystasz z witryn stron trzecich na własne ryzyko. SexualHealthChannel.com nie promuje żadnego produktu reklamowanego na stronie SexualHealthChannel.com.