Genom att använda denna webbplats anger du att du har läst och samtyckt till dessa användarvillkor . Om du inte samtycker till att följa alla användarvillkor, använd inte den här webbplatsen.

SexualHealthChannel.com förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen SexualHealthChannel.com innebär att du accepterar dessa ändringar.

MEDICINSK RÅD

Denna webbplats ger inte medicinsk rådgivning. Innehållet på webbplatsen SexualHealthChannel.com, inklusive text, grafik, bilder, information och annat material (“Innehåll”) på webbplatsen SexualHealthChannel.com, är endast avsett för informations- och utbildningsändamål. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med alla frågor du kan ha angående ditt medicinska tillstånd. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller försena sökningen på grund av något du har läst på webbplatsen SexualHealthChannel.com.

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Genom att använda denna webbplats anger du att du har läst och samtyckt till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till att följa alla användarvillkor, använd inte den här webbplatsen. SexualHealthChannel.com förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen SexualHealthChannel.com innebär att du accepterar dessa ändringar.

Denna webbplats tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Innehållet på SexualHealthChannel.com-webbplatsen, inklusive text, grafik, bilder, information som erhållits från licensgivare och annat material (“Innehåll”) som finns på SexualHealthChannel.com-webbplatsen, är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor angående ditt medicinska tillstånd. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller försena att söka det på grund av något du har läst på webbplatsen SexualHealthChannel.com.

ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

SexualHealthChannel.com tillåter dig att se eller ladda ner en enda kopia av materialet på webbplatsen SexualHealthChannel.com enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Duplicering av vårt innehåll för distribution på något sätt inklusive på webben är inte tillåtet om du inte får en innehållslicens från SexualHealthChannel.com. Länkning till vår webbplats, inklusive länkar till enskilda sidor på vår webbplats, är tillåten.

Innehållet är skyddat av upphovsrätt enligt USA och utländska lagar. Titel på innehållet förblir hos SexualHealthChannel.com eller dess licensgivare. All användning av innehållet som inte uttryckligen tillåts av dessa villkor utgör ett brott mot dessa villkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar. Innehåll och funktioner kan ändras eller avslutas utan föregående meddelande enligt SexualHealthChannel.com redaktionella bedömning. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör din tillåtelse att använda innehållet automatiskt, och du måste omedelbart förstöra alla kopior av någon del av innehållet.

ANSVAR FÖR SexualHealthChannel.com

Användningen av webbplatsen SexualHealthChannel.com och dess innehåll är på din egen risk. När du använder webbplatsen SexualHealthChannel.com överförs information över ett medium som ligger utanför SexualHealthChannel.coms kontroll och jurisdiktion. SexualHealthChannel.com tar därför inget ansvar för eller hänför sig till försening, misslyckande, avbrott eller korruption av data eller annan information som överförs i samband med användning av webbplatsen SexualHealthChannel.com.

Sajten SexualHealthChannel.com och innehållet tillhandahålls på “som det är” -basis. SexualHealthChannel.com och dess licensgivare, i den utsträckning som tillåts enligt lag, avstår från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet, brott mot tredje parts rättigheter och lämplighet för ett särskilt syfte. Specifikt ger SexualHealthChannel.com inga garantier om följande:

Noggrannheten, tillförlitligheten, fullständigheten, aktuellheten eller aktualiteten för innehållet, programvaran, text, grafik, länkar eller kommunikation som tillhandahålls på eller genom användning av en webbplats.
Tillfredsställelsen med myndighetens föreskrifter som kräver att information om receptbelagda läkemedelsprodukter med avseende på innehållet finns på webbplatsen SexualHealthChannel.com.

SexualHealthChannel.com, dess licensgivare eller tredje part som nämns på SexualHealthChannel.com-webbplatsen ska under inga omständigheter vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador på följd och följd, personskada / orättvis dödsfall, förlorade vinster och skador som resulterar från förlorade data eller affärsavbrott) till följd av användning eller oförmåga att använda sajten eller innehållet, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori och om SexualHealthChannel.com informeras om möjligheten till sådana skador eller inte. . SexualHealthChannel.com ansvarar inte för någon personskada, inklusive dödsfall, orsakad av användning eller missbruk av webbplatsen. Innehåll eller allmänna utrymmen måste tas med inom ett år efter det att händelsen inträffade och som ger upphov till sådan handling. Åtgärder enligt dessa villkor är exklusiva och är begränsade till de som uttryckligen föreskrivs i dessa villkor.

Annonsering och länkar till andra platser

SexualHealthChannel.com kan ibland länka till innehållet på en tredje parts webbplats. SexualHealthChannel.com ansvarar inte för innehållet i länkar, tredjepartswebbplatser, webbplatser som är inramade på SexualHealthChannel.com-webbplatsen eller reklam från tredje part, och gör inga framställningar angående deras innehåll eller noggrannhet. Din användning av webbplatser från tredje part sker på din egen risk. SexualHealthChannel.com stöder inte någon produkt som annonseras på webbplatsen SexualHealthChannel.com.