Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en hiermee instemt. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden.

SexualHealthChannel.com behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde bij te werken. Uw voortdurende gebruik van de website SexualHealthChannel.com betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

MEDISCH ADVIES

Deze site geeft geen medisch advies. De inhoud van de site SexualHealthChannel.com, inclusief tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, informatie en ander materiaal (“Inhoud”) op de site SexualHealthChannel.com, is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over uw medische toestand. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel het zoeken niet uit vanwege iets dat u hebt gelezen op de website SexualHealthChannel.com.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en hiermee instemt. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden. SexualHealthChannel.com behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde bij te werken. Uw voortdurende gebruik van de website SexualHealthChannel.com betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Deze site geeft geen medisch advies. De inhoud van de SexualHealthChannel.com-site, inclusief tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, informatie verkregen van licentiegevers en ander materiaal (“Inhoud”) op de SexualHealthChannel.com-site, is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over uw medische toestand. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel het zoeken ervan nooit uit vanwege iets dat u op de website SexualHealthChannel.com hebt gelezen.

GEBRUIK VAN INHOUD

SexualHealthChannel.com geeft u toestemming om een enkel exemplaar van het materiaal op de SexualHealthChannel.com-website te bekijken of te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Duplicatie van onze inhoud voor distributie op welke manier dan ook op internet is niet toegestaan, tenzij u een inhoudslicentie van SexualHealthChannel.com verkrijgt. Linken naar onze website, inclusief links naar individuele pagina’s van onze website, is toegestaan.

De inhoud is auteursrechtelijk beschermd onder Amerikaanse en buitenlandse wetgeving. De titel op de inhoud blijft bij SexualHealthChannel.com of haar licentiegevers. Elk gebruik van de Inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze algemene voorwaarden is een inbreuk op deze algemene voorwaarden en kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Inhoud en functies kunnen worden gewijzigd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving naar redactionele discretie van SexualHealthChannel.com. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming voor het gebruik van de Inhoud automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën van een deel van de Inhoud vernietigen.

AANSPRAKELIJKHEID VAN SexualHealthChannel.com

Het gebruik van de site SexualHealthChannel.com en de inhoud ervan is op eigen risico. Wanneer u de site SexualHealthChannel.com gebruikt, wordt informatie verzonden via een medium dat buiten de controle en jurisdictie van SexualHealthChannel.com valt. Dienovereenkomstig aanvaardt SexualHealthChannel.com geen aansprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, mislukking, onderbreking of corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van de site SexualHealthChannel.com.

De SexualHealthChannel.com-site en de inhoud worden geleverd op een “as is” -basis. SexualHealthChannel.com en zijn licentiegevers wijzen, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-schending van rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. Specifiek, SexualHealthChannel.com geeft geen verklaringen of garanties over het volgende:

De nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit of tijdigheid van de Inhoud, software, tekst, grafische afbeeldingen, links of communicatie die op of door het gebruik van een site wordt aangeboden.
De tevredenheid van overheidsvoorschriften die de openbaarmaking van informatie over geneesmiddelen op recept vereisen met betrekking tot de inhoud op de site SexualHealthChannel.com.

In geen geval zijn SexualHealthChannel.com, haar licentiegevers of derden die worden vermeld op de SexualHealthChannel.com-site aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, incidentele en gevolgschade, persoonlijk letsel / onrechtmatige dood, verloren winst en schade die hieruit voortvloeit door verloren gegevens of zakelijke onderbreking) als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de site of de Inhoud te gebruiken, ongeacht of dit op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie is en of SexualHealthChannel.com wel of niet op de hoogte wordt gesteld van dergelijke schade . SexualHealthChannel.com is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel, inclusief overlijden, veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de site. Inhoud of openbare ruimtes moeten binnen een jaar na de datum van het evenement dat aanleiding geeft tot een dergelijke actie worden gebracht. Rechtsmiddelen onder deze Algemene voorwaarden zijn exclusief en beperkt tot die welke uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden zijn voorzien.

RECLAME EN LINKS NAAR ANDERE SITES

SexualHealthChannel.com kan af en toe linken naar de inhoud van een website van derden. SexualHealthChannel.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van links, sites van derden, sites binnen de SexualHealthChannel.com-site of advertenties van derden, en doet geen uitspraken over hun inhoud of nauwkeurigheid. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico. SexualHealthChannel.com keurt geen producten goed die worden geadverteerd op de site SexualHealthChannel.com.