Frasen " sexuell hälsa " omfattar en rad folkhälsofrågor och kliniska frågor relaterade till behandling och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner , utövande av säker sex , förbättring av manlig libido och kvinnlig libido , behandling av dysfunktioner och förbättrad sexliv. Faktum är att begreppet sexuell hälsa verkar vara av grundläggande relevans för alla aspekter av det moderna livet och de bästa tillvägagångssätten för modern sjukvård.

Alla samtal om sexuell hälsa verkar inte ha påverkat de dagliga uppgifterna om vårt arbete. Sex ses fortfarande främst som en uppsättning riskfaktorer som vi rekommenderar. Jag är övertygad om att detta perspektiv på sex och sexualitet som ”risk” legitimerar stigma förknippade med sexuellt överförbara infektioner och bidrar till vårt samhälles giftiga intolerans mot sexuell mångfald. Ett sexuellt hälsoperspektiv innehåller begreppet personliga och epidemiologiska risker med sex men erkänner sexens genomgripande betydelse i våra liv.

Vad är sexuell hälsa?

Sexuell hälsa är förmågan att omfamna och njuta av vår sexualitet under våra liv. Det är en viktig del av vår fysiska och emotionella hälsa. Att vara sexuellt friskt betyder:

  • Att förstå att sexualitet är en naturlig del av livet och innebär mer än sexuellt beteende.
  • Erkänna och respektera de sexuella rättigheterna som vi alla delar.
  • Att ha tillgång till information om sexuell hälsa, utbildning och vård.
  • Anstränga sig för att förebygga oavsiktliga graviditeter och könssjukdomar och söka vård och behandling vid behov.
  • Att kunna uppleva sexuell njutning, tillfredsställelse och intimitet när så önskas.
  • Kunna kommunicera om sexuell hälsa med andra inklusive sexpartner och vårdleverantörer.

Hur kan man förbättra den sexuella hälsan?

Faktorer som kan påverka "rätt" eller "förbättrat" kön är ofta kulturellt eller religiöst. Sexuellt samlag kan skapa trevliga känslor för vissa människor men kan vara avskräckande för andra.

För att förbättra den sexuella upplevelsen bör människor uppmuntras att få regelbundna råd om sexuell hälsa och etablera regelbundna sexrelaterade aktiviteter. Det kan vara svårt för ungdomar att tala om detta eftersom det vanligtvis inte är förknippat med deras egen sexualitet. När ungdomar känner sig oförmögen att bedriva sex eller preventivmedel på grund av det, ökar risken för oönskad graviditet eller sexuellt överförda infektioner (STI).

Skolbaserade tjänster bör uppmuntras att erbjuda information och program för att hjälpa unga män och kvinnor att lära sig sin sexualitet och ge råd om alla aspekter av sexuell hälsa och sexliv.

Sexuell hälso- och sjukvård är inte något du bör undvika eller förneka, och det är inte heller något du ska skämmas för. Det är viktigt att du förstår grunderna i sexuell hälsa och hur du får den hjälp du behöver. För mer information om hur du kan förbättra din sexuella hälsa, använd menyn till höger med en lista över de vanligaste sexuella hälsostörningarna.